top of page

Öka din svinghastighet.

Uppdaterat: 4 maj

Faktorer som påverkar din förmåga att kunna svinga en golfklubba snabbare.





Power, som på svenska översätts till kraft, är en viktigt komponent för att kunna svinga en golfklubba snabbare. En golfsving tar ungefär 1-2,5 sekunder att genomföra, cirka 0,25 sekunder av den tiden är nedsvingen. Det innebär att om man som golfspelare vill slå långt så handlar det då om att lära sig att skapa mycket kraft på väldigt kort tid.


Power = förmågan att kunna skapa mycket kraft på kort tid.

Definitionen och formeln för Power inom fysikens lagar är:

Force x Velocity = Power


Vilket översatt till svenska blir följande:

Styrka x Hastighet = Kraft

  • Force = Styrka

  • Velocity = Hastighet

Styrka och hastighet är således två komponenter som vi kan påverka för att öka Power.

Styrkan kan vi påverka genom att bli starkare, framförallt genom att träna den maximala styrkan. Hastigheten kan vi påverka genom att bli snabbare, vilket innebär att bli mer explosiv.


Vi kan dessutom addera ytterligare en komponent, som på engelska kallas för Impulse. På svenska kan det översättas till Impuls.


Force x time = Impulse

Kraft x tid = Impuls


Det innebär att mm vi kan applicera styrkan under en längre tid så kommer vi kunna utveckla mer kraft. Ett sätt att skapa sig mer tid i en golfsving är att svinga längre. En längre baksving gör att klubban färdas en längre sträcka bakåt, men det innebär också att klubban färdas samma längd även ner igen ner till bollträffen. Det innebär att en spelare med en längre svingrörelse kommer skapa sig mer tid att applicera kraft på.


Svinga längre för att kunna utveckla mer kraft.

På tourerna idag ser vi spelare som slår väldigt långt, vissa gör det med en kort sving och andra med en lite längre sving. Den gemensamma nämnare är att du utvecklar mycket Power/Kraft, men storleken på de olika komponenterna som Power består av ser olika ut från person till person. Vissa spelare har en kort sving men utvecklar istället mycket styrka, medan andra spelare har en lång baksving vilket gör att de nödvändigtvis inte behöver utveckla lika mycket styrka under nedsvingen då de kan applicera kraften under en längre tid.



Om du vill öka din svinghastighet, reflektera över vad du behöver förbättra för att kunna göra det.

  • Behöver du bli starkare?

  • Behöver du bli snabbare?

  • Behöver du en längre baksving?

  • eller behöver du möjligtvis förbättra flera komponenter?

Som tränare gäller det att välja ut rätt komponent beroende på vem personen är och vilka fysiska förutsättningar han eller hon har.


En längre svinglängd kan till exempel kräva mer rörlighet i axlar, bröstrygg och överkroppsrotation. Det utmanar även kroppskontroll och balans ytterligare.

Att bli snabbare, dvs öka sin hastighet, kan innebära större belastning på kroppen och dess leder. Därför ska man alltid ha respekt för hög hastighet och de konsekvenser det kan leda till.





 

Besök gärna min hemsida och upptäck hur jag

kan hjälpa dig på din resa mot lägre scorer.





2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla