top of page

Använd golfhandske och slå längre.

Med eller utan golfhandske - hur påverkas prestationsförmågan?


Syftet med studien var att undersöka hur användandet av en golfhandske påverkar prestationsfömågan i form av klubbhastighet, bollhastighet och slaglängd. Studien undersökte även muskelaktiviteten i underarmen under golfslaget för att se hur den påverkades beroende på en handske användes eller inte.Vilka deltog i studien?

  • 15 st manliga golfspelare med en snittålder på 24.3 år år.

  • Deltagarnas snitthandicap var 18.0 (±5.6).


Hur var studien konstruerad och vad fick deltagarna göra?


Deltagarna fick slå fulla golfslag med en driver och en järn-7, med och utan handske. Testproceduren såg ut enligt följande:

  • 8 slag med drivern, med handske

  • 8 slag med drivern, utan handske

  • 8 slag med järn-7, med handske

  • 8 slag med järn-7, utan handske

Mellan varje omgång av 8 slag fick deltagarna vila i 2 minuter för att minska risken för trötthet.Vad visade resultaten?

  • Klubbhastigheten var 2.54% högre med drivern när en handske användes, i jämförelse med utan en handske.

  • Bollhastigheten var 2.78% högre med drivern när en handske användes, i jämförelse med utan en handske.

  • Slaglängden var 5.34 % längre med drivern när en handske användes, i jämförelse med utan en handske.

Inga signifikanta skillnader noterades vid slag med järn-7, med eller utan handske.

Det påvisades heller inga signifikanta skillnader när det gäller muskelaktiviteten i underarmen under svingrörelsen.Slutsats

Sammanfattningsvis ger den här studien bevis för att klubbhastigheten, bollhastigheten och slaglängden ökar med drivern när en golfhandske användes, i jämförelse med utan en handske.


Resultaten i studien bekräftar också påstående om att golfhandsken ökar friktionen mellan handen och greppet, vilket kan ha en positiv påverkan på svingrörelsen när det gäller hastighet och längd.


Skillnaden mellan drivern och järn-7 kan förklaras genom att klubborna används på olika sätt. Drivern används för att slå bollen så långt som möjligt medan järn-7 används för slag som kräver mer precision än längd. Vilket påverkar hur klubban svingas både i form av hastighet och svinglängd. Slag med drivern har en högre svinghastighet vilket påverkar hur hårt man håller i klubban. Vilket också bekräftades i studien då deltagarnas grepptryck var marginellt högre med drivern än med järn-7.
Artikeln publicerades 2017.


 

Besök gärna min hemsida och upptäck hur jag

kan hjälpa dig på din resa mot lägre scorer.


27 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page