top of page

Ändra din bollplacering och avlasta knäna.

Uppdaterat: 6 aug. 2023

Hur bollens placering påverkar belastningen på knäna.


I takt med att den moderna golfsvingen har förändrats ökar förekomsten av knäsmärtor hos professionella golfare. För spelare med tidigare knäskador kan det vara nödvändigt att modifiera golfsvingen för att minska belastningen på knäna samt återfå prestationsförmågan.


Syftet med den här studien var att undersöka om ändringar av bollens position i uppställningen kan minska belastningen på knäna under golfsvingen.Vilka deltog i studien?

  • 13 st manliga professionella golfare med en snittålder på 29 år (±4,7 år)

  • Deltagarna fick inte ha en historia av kronisk smärta, inflammation eller skada under de senaste 6 månaderna, inte heller genomgått någon form av operation eller haft tidigare knäskador som skulle kunna påverka testerna.


Hur var studien konstruerad och vad fick deltagarna göra?

  • Samtliga deltagare fick ha på sig samma typ av kläder och skor för att säkerställa exakt mätdata.

  • Mätsensorer placerade på deltagarna kropp, klubba och boll.

  • Spelare fick slå 5 st fulla slag med valfri bollplacering och sedan placerades bollen på 8 st olika utvalda ställen där spelare fick slå 5 st fulla slag per bollplacering. De 8 st utvalda bollplaceringarna såg ut enligt följande:

BF = 4.27 cm närmare spelaren TF = 4.27 cm närmare målet

BH = 2.14 cm närmare spelaren TH = 2.14 cm närmare målet

FF = 4.27 cm längre från spelaren AF = 4.27 cm bort från målet

BH = 2.14 cm ängre från spelaren AH = 2.14 cm bort från målet


Utifrån en referensplacering som var mitt mellan spelarens fötter.


  • Det som analyserades utifrån de olika bollplaceringarna var hur det påverkade belastningen på det främre benet (vänster ben för högerspelare - det närmast målet), i nedsvingen. De tittade även på hur de olika bollplaceringarna påverkade svinghastigheten och svingspåret.

  • De rörelser som analyserades var rotation och sidledsrörelse (adduktion & abduktion).


Vad visade resultaten?

  • En bollplcaring på 4.27 cm närmare spelaren (BF), minskade signifikant den maximala inåtrotationen i det ledande knät.

  • En bollplcaring på 4.27 cm längre bak i stansen, bort från målet (AF), minskade signifikant den maximala sidledsrörelsen inåt av det främre knät (adduktion). En bollplacering längre bak skapade även ett svingspår som var lite mer inifrån och ut.Slutsats

Inåtrotation av knät har visat sig skapa stor belastning på det främre korsbandet. Golfspelare, oavsett nivå, med en historia av skador eller operation av det främre korsbandet kan genom att flyta sin bollplacering till ca en golfbollslängd närmare sig själv minska belastningen på korsbandet. Den visade sig inte ha någon betydande inverkan på svinghastigheten.


Att flytta bollens placering en golfbollslängd längre bak, bort från målet, minskade den maximala sidledsrörelsen inåt av det främre knät (adduktion). En för stor inåtrörelse av knät kan skapa stor belastning på insidan av knät, en belastning som kan förvärra knäartros. Därför kan golfspelare med artros i knät och/eller som har problem med ett svingspår som är för mycket utifrån och in rekommenderas att flytta bollen längre bak i uppställningen för att minska belastningen på knät samt få hjälp med att ändra sitt svingspår.


Studien verifierar att förändringar av bollpositionen i uppställningen kan minska belastningen på det främre knät. Studien bekräftar också att dessa förändringar kan genomföras utan att påverka svinghastigheten. Resultaten kan därför ses som användbara rekommendationer om man vill förändra knäbelastningen hos golfare.Artikeln publicerades 2022.


 

Besök gärna min hemsida och upptäck hur jag

kan hjälpa dig på din resa mot lägre scorer.


91 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page