top of page

Går du miste om potentiell kraft?

Uppdaterat: för 2 dagar sedan

Hur du rör din kroppsdelar och i vilken ordning du gör det i påverkar din förmåga att svinga effektivt.

På engelska finns det något som heter Kinematic Sequence, vilket enkelt förklarat på svenska innebär hur man skapar kraft, i vilken ordning och hur det kraften transporterar sig genom kroppen.


Vid rörelseanalyser av idrottare som skapar mycket kraft med något form av externt redskap har man identifierat att de besitter en förmåga att skapa kraft genom precisa och perfekt tajmade kroppsrörelser där kraften först skapas i stora kroppssegment och sedan fortskrider till mindre segmenet, och att det sker från marken och uppåt vidare.


Inom biomekatik kan man också kalla det för "proximal till distal sekvensering".


I en idrott som golf handlar det om att skapa maximal hastighet med hjälp av ett externt redskap i form av en golfklubba. Under nedsvingen i golf är det viktigt att alla kroppssegment accelererar och bromsar i rätt sekvens med exakt och specifik timing så att klubban kommer fram till bollträffen med maximal hastighet. Den korrekta rörelsesekvensen för de stora segmenten är: ben/höft, bål, armar och slutligen klubba.Power = förmågan att kunna skapa mycket kraft på kort tid.


The kinematic sequence is the study of how energy is transferred first through the large muscles, then through the pelvis and thorax to the arms and legs. Athletes use this information to get the most power to the ballVilket översatt till svenska blir följande:

Styrka x Hastighet = Kraft

  • Force = Styrka

  • Velocity = Hastighet

Styrka och hastighet är således två komponenter som vi kan påverka för att öka Power.

Styrkan kan vi påverka genom att bli starkare, framförallt genom att träna den maximala styrkan. Hastigheten kan vi påverka genom att bli snabbare, vilket innebär att bli mer explosiv.
Vi kan dessutom addera ytterligare en komponent, som på engelska kallas för Impulse. På svenska kan det översättas till Impuls.


Force x time = ImpulseKraft x tid = Impuls


Det innebär att mm vi kan applicera styrkan under en längre tid så kommer vi kunna utveckla mer kraft. Ett sätt att skapa sig mer tid i en golfsving är att svinga längre. En längre baksving gör att klubban färdas en längre sträcka bakåt, men det innebär också att klubban färdas samma längd även ner igen ner till bollträffen. Det innebär att en spelare med en längre svingrörelse kommer skapa sig mer tid att applic


era kraft på.


Svinga längre för att kunna utveckla mer kraft.

På tourerna idag ser vi spelare som slår väldigt långt, vissa gör det med en kort sving och andra med en lite längre sving. Den gemensamma nämnare är att du utvecklar mycket Power/Kraft, men storleken på de olika komponenterna som Power består av ser olika ut från person till person. Vissa spelare har en kort sving men utvecklar istället mycket styrka, medan andra spelare har en lång baksving vilket gör att de nödvändigtvis inte behöver utveckla lika mycket styrka under nedsvingen då de kan applicera kraften under en längre tid.Om du vill öka din svinghastighet, reflektera över vad du behöver förbättra för att kunna göra det.

  • Behöver du bli starkare?

  • Behöver du bli snabbare?

  • Behöver du en längre baksving?

  • eller behöver du möjligtvis förbättra flera komponenter?

Som tränare gäller det att välja ut rätt komponent beroende på vem personen är och vilka fysiska förutsättningar han eller hon har.


En längre svinglängd kan till exempel kräva mer rörlighet i axlar, bröstrygg och överkroppsrotation. Det utmanar även kroppskontroll och balans ytterligare.

Att bli snabbare, dvs öka sin hastighet, kan innebära större belastning på kroppen och dess leder. Därför ska man alltid ha respekt för hög hastighet och de konsekvenser det kan leda till.

 

Besök gärna min hemsida och upptäck hur jag

kan hjälpa dig på din resa mot lägre scorer.


1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla