top of page

Kan sömnbrist påverka din puttning?

Hur längde du sover kan påverka din precision på greenen.

Syftet med studien var att undersöka hur begränsat antal timmar med sömn kan påverka olika färdigheter inom putttning. Det är den en första studien som undersöka om sömnbrist kan påverka prestationsförmågan i form av precision i sidled samt längkontroll vid puttning.Vilka deltog i studien?

 • 11 st manliga universitetsgolfare med en snittålder på 20,6 år (±1,3)

 • Snitthandicap på 7,2 (±4,2) och spelat golf i snitt 6,5 år (±3,1)

 • Inga deltagare hade tidigare historia av sömnstörningar.

 • Deltagarna ombads att upprätthålla ett regelbundet sömnschema under en vecka före experimentet och konsumtion av koffein och alkohol var förbjudet under studieperioden.


Hur var studien konstruerad och vad fick deltagarna göra?

 • En vecka före testtillfället ombads deltagarna att sova som vanligt i sin hemmamiljö och bibehålla sin vanliga dygnsrytm.

 • När testdagen började närma sig ombads en grupp av deltagarna att inte sova längre än normal sömnlängd två nätter före testtillfället och att sedan natten innan puttingtestet endast sova mindre än fyra timmar.

 • Den andra gruppen, som skulle sova normalt, ombads deltagarna att upprätthålla så mycket regelbunden sömn som möjligt natten före testet och att sova mer än 7 timmar, vilket är den mängd som rekommenderas för vuxna av American Academy of Sleep Medicine och Sleep Research Society.


 • Testerna genomfördes på en puttmatta där ett 3 cm stort mål placerades 3 meter bort från en startpunkt.

 • Deltagarna genomförde puttuppgiften kl. 7:00, 11:00 och 15:00, vilket var för att simulera tre tänkta starttider för golfrundor. Och i nnan varje testtillfälle fick deltagarna uppskatta hur trötta de var för stunden.

 • Deltagarna fick slå 10 st puttar och studien undersökte precisionen på puttarna genom att analysera längdkontroll (förbi eller kort om hålet) och missar i sidled (höger eller vänster om hålet).


Vad visade resultaten?

 • Det mest signifikanta resultatet var att gruppen med sömnrestriktioner uppvisade en sämre precision i sidled, en större spridning till höger och vänster.

 • Deltagaren med sömnrestriktioner uppvisade sämst resultat på morgonen (kl 7:00) än vid senare tidpunkter under dagen. Det var också då som de upplevde sig som mest trötta jämfört med senare under dagen.

 • Upplevd trötthet var inte direkt associerad med prestationsfömåga för någon av testgrupperna, även om gruppen med sömnresriktioner upplevde sig tröttare vid samtliga testtillfällen.Slutsats

Trots att det bara var en natt med för lite sömn räckte det för att uppvisa en sämre prestationsförmåga i form av precision i sidled, vid alla tre testtillfällen under dagen. Dock visade det sig inte påverka deltagarnas längkontroll på ett signifikant sätt.


Det har påvisats att sömnbrist försämrar funktioner såsom visuell uppfattning, koncentration samt motorik och koordination.


Det talar för värdet av tillräckligt med sömn under natten innan en golfrunda, framförallt extra viktigt för golfare med en tidig starttid.Artikeln publicerades 2022.


 

Besök gärna min hemsida och upptäck hur jag

kan hjälpa dig på din resa mot lägre scorer.


27 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page