top of page

Stor sidledsförflyttning i framvingen

Den här svingstilen karaktäriseras av en överdriven rörelse i sidled under framsvingen, en rörelse mot det tilltänkta målet där kroppsvikten hamnar för mycket på utsidan av foten.

Den överdrivna rörelsen i sidled gör det svårare att stabilisera underkroppen under nedsvingen och i bollträffen, vilket kan leda till minskad tajming, kraft balans och hastighet.

 

Om kroppsvikten hamnar för mycket på utsidan av foten på det främre benet kan också förmågan att kunna skapa kraft med det benet försämras.

 

Några fysiska begräsningar som kan vara anledningen till för mycket sidledsförflyttning i framsvingen:

  • Begränsad rotationsförmåga i höften, vilket ökar risken för att man istället glider i sidled

  • Begränsad förmåga att kunna separera överkroppen från underkroppen, att kunna vara stilla med en kroppsdel medan en annan rör sig

  • Svaghet i musklerna på utsidan av höften

  • Svaghet och försämrad stabilitet i benen vid sidledsrörelser (vänster ben för högerhänta golfare och höger ben för vänsterhänta).

 

bottom of page