top of page

Skifta fokus och öka din motoriska inlärning.

Internt fokus, externt fokus eller förmåga att ändra vad du fokuserar på. Vad är bäst?

Syftet med studien var att undersöka hur förmågan att kunna skifta fokus, från internt under förberedelserna till externt vid utförandet, påverkade den motoriska inlärningen av ett närspelsslag i golf.


Internt fokus definieras vanligtvis som att rikta sin uppmärksamhet på kroppens rörelse, i golf kan det översättas till att man tänker på hur man rör eller ska röra kroppen under svingrörelesen.


Externt fokus kan definieras som att rikta sin uppmärksamhet på effekterna av rörelsen, vilket i golf kan översättas till att man tänker på eller visualiserar hur man ska slå slaget (högt/låg, fade/draw) eller den slutliga utgången av slaget (att bollen flyger på ett visst sätt eller landar där man önskar).Vilka deltog i studien?

 • Totalt deltog 79 st personer i studien (27 män och 52 kvinnor).

 • Åldrarna varierade mellan 18 till 30 år med en snittålder på 19.28 år.

 • Samtliga deltagare var nybörjare.


Hur var studien konstruerad och vad fick deltagarna göra?

 • Deltagarna delades in i 3 olika grupper, internt fokus, externt fokus samt en grupp som skulle skifta mellan internt och externt under försöken.

 • Deltagarna fick utföra en uppgift i form av en golfchip, distansen var från 4 meter mot en mål bestående av 8 st ringar.

 • Samtliga deltagare fick instruktioner om hur de skulle utföra uppgiften. Instruktionen bestod i att visa deltagaren hur man håller i klubban tillsammans med var och hur man står. Därefter fick deltagarna en demonstration av 3 riktiga svingar för att visa rörelsen. Individerna fick sedan utföra några övningssvingar utan boll och ställa eventuella frågor gällande rörelsen eller övningen


 • Varje försök bestod av två faser, en förberedelsefas och en utförandefas.

Under förbereselsefasen instruerades den interna fokusgruppen samt gruppen som skulle skifta fokus att fokusera på svingtekniken och armrörelsen. Den externa fokusgrupper instruerades att fokusera på att klubbladet skulle träffa undersidan av bollen.


Vid utförandefasen skulle den interna och externa fokusgruppen fokusera på samma instruktioner. Medan gruppen som skulle skifta fokus skulle ändra fokus från internt fokus under förberedelserna till externt vid utförandet.


 • Under träningsfasen genomförde samtliga deltagare 8 st träningspass innehållande 10 st golfslag per pass. Innan varje pass påmindes deltagarna om vad de skulle fokusera på.

 • 24 timmar senare fick deltagarna återigen utföra 10 st golfslag från 4 meter, på samma sätt som under träningen. Vilket sedan följdes upp av 10 st nya försök från 5 meter för att mäta deras utveckling och färdighet.Vad visade resultaten?

 • Alla 3 grupper påvisade förbättring från början till slutet av träningsfasen.

 • Resultaten visade också att gruppen som skulle ändra fokus från internt till externt uppvisade en mer effektiv inlärning av uppgiften än gruppen som enbart fokuserade internt.

 • Däremot påvisades inga skillnader vad gäller prestation eller inlärning mellan den interna och externa fokusgruppen.Slutsats

Sammanfattningsvis ger den här studien bevis för att inlärningen av en golfchip hos nybörjare förbättras om fokuset skiftas under träningen, från ett internt fokus under förberedelse till ett externt fokus vid utförandet.


Coachning med internt fokuserad feedback och instruktion kan vara effektivt så länge som idrottaren/utövaren flyttar sitt fokus till ett externt fokus under själva utförandet av en rörelse.
Artikeln publicerades 2022.


 

Besök gärna min hemsida och upptäck hur jag

kan hjälpa dig på din resa mot lägre scorer.


25 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page