top of page

Svingstilar

Öka din förståelse för varför du svingar som du gör. 

Lär dig mer om de 10 vanligaste svingstilarna samt hur och de kan vara kopplade till dina fysiska förutsättningar

Alla golftränare har sin stil och sin filosofi. En gemensam nämnare för många är dock att det finns vissa rörelser som du som golfspelare bör undvika, rörelser som inte är så effektiva ur ett kraft- eller belastningsperspektiv. 

Syftet med det här avsnittet är inte att lära dig hur du ska svinga en golfklubba i form av svingtips och instruktioner. Min målsättning är att du ska få lära dig mer om hur fysik och teknik hänger ihop samt få en ökad förståelse för varför du svingar som du gör. 

Bakåtlut bollträff.png

Bakåtlut i bollträffen

Bakåtlut i bollträffen är en svingstil som innebär att man lutar sig för mycket bakåt i bollträffen, bort från det tilltänka målet.

Omvänd rygg.png

Omvänd ryggradsvinkel

Omvänd ryggradsvinkel innebär en form av överkroppsböjning åt fel håll under baksvingen, att överkroppen lutar för mycket mot det tilltänka målet.

S-hållning.png

S-uppställning

S-hållning är vanlig typ av uppställning som innebär att en spelare står uppställd med för mycket svank i nedre delen av ryggen, vilket kan skapa stor belastning på ländryggen samt begränsa rotationsförmågan.

Sidled baksving.png

Stor sidledsförflyttning i baksvingen

Den här svingstilen karaktäriseras av en överdriven rörelse i sidled under baksvingen, en rörelse bort från det tilltänkta målet där kroppsvikten hamnar för mycket på utsidan av foten.

Sidled framsving.png

Stor sidledsförflyttning i framsvingen

Den här svingstilen karaktäriseras av en överdriven rörelse i sidled under framsvingen, en rörelse mot det tilltänkta målet där kroppsvikten hamnar för mycket på utsidan av foten.

C-hållning.png

C-Uppställning

C-uppställning används för att beskriva en hållning som uppstår när en spelares axlar sjunker ihop framåt i uppställningen och att det då uppstår en tydlig rundning av övre delen av ryggen.

 

Förlorad kroppshållning 2.png

Förlorad kroppshållning

Förlorad kroppshållning innebär någon form av tydlig förändring av kroppens position och vinklar från starten av svingen till avslutad sving.

Hors. axelplan.png

Horisontellt axelplan

Horisontellt axelplan är en svingstil som innebär att man reser överkroppen uppåt under baksvingen, vilket påverkar axelplanets lutning.

Early 2.png

Early extension

Early extension är en svinstil som innebär någon form av kroppsrörelse mot/närmare bollen under nedsvingen, vanligast är att underkroppen rör sig närmare bollen på vägen ner till bollträffen.

Over the top 2.png

Over the top

Over the top innebär ett svingspår som är lite för mycket utifrån och in i nedsvingen, vilket skapar en brant svingplan.

bottom of page