top of page

Variera din träning och öka inlärningen.

En jämförelse av två olika träningsmetoder och dess påverkan på nybörjare.


Syftet med studien var undersöka hur nybörjares inlärning och prestation inom chippning påverkades av två olika typer av träningsmetoder.


Den ena träningsmetoden innebar att deltagarna fick träna enligt en slumpmässig struktur ("random"), vilket innebar att typ av slag och läge varierande från slag till slag i slumpmässig ordning.


Den andra metoden hade en tydligare struktur ("blocked") vilket innebar att deltagarna fick slå samma slag, från samma läget, flertalet gånger innan de en förändring gjordes. Likt hur golfspelare överlag tränar spelas olika färdigheter.Vilka deltog i studien?

 • 10 st män och 14 st kvinnor i åldrarna 18 till 22 år.

 • Ett av kriterierna för att få delta i studien var att de var nybörjare och att de aldrig tidigare testat på golf.


Hur var studien konstruerad och vad fick deltagarna göra?

 • Deltagarna fick träna chippning med en 60 gradig med ett avstånd på 5,5 meter till mitten av ett cirkulärt mål. Det cirkulära målet hade 8 koncentriska ringar där målsättningen var att placera bollen i den mittersta cirkeln.


 • Deltagarna fick utförda uppgiften från 3 olika typer av lägen, en plan yta (normalt bollläge), en 8° lutande yta (uppförsbacke) och en 8° lutande yta (nedförsbacke). Vilket innebar att deltagarna var tvungna att modifiera sin uppställning och sving på grund av de olika variationerna.


 • Deltagarna delades in i 2 grupper. En grupp som skulle få träna enligt en slumpmässig struktur (radom) och en som skulle få träna med en mer tydlig och enformig struktur (block).

 • Innan träningen inleddes instruerades deltagarna hur de ska göra och vad de ska tänka på när de ska slå en chip från de tre olika lägena.


 • Träningen bestod av totalt 54 st slag, uppdelat på 9 st träningsblock där varje block bestod av 6 st slag

 • För "random-gruppen" bestod de 6 slagen inom ett block av 2 slag från varje läge i slumpmässig ordning. För "block-gruppen" var varje slag inom ett block densamma, deltagarna genomförde samtliga slag inom ett träningsblock på samma sätt och samma typ av träningeblock upprepades 3 gånger i rad innan de bytte till nästa typ.

 • Efter den inledande träningen fick deltagare en kortare paus för att sedan genomföra 2 typer av återtester. Det första var ett block-test bestående av totalt 6 st slag, 2 slag från varje läge och ett läget i taget. Deltagarna fick sedan utföra ett slumpmässigt utformat test bestående av totalt 6 st slag, 2 slag från varje läge, men det skedde i slumpmässig ordning där läget ändrades mellan varje slag.


Vad visade resultaten?

 • Det övergripande resultatet visade att "random-gruppen" uppvisade en större inlärning och bättre prestation vid återtesterna.

 • "Block-gruppen" presterade sämre i de slumpmässiga återtesterna än vad de gjorde i blocktesterna och "random-gruppen" presterade bättre i slumpmässiga återtesterna än vad de gjorde i blocktesterna.Slutsats

Golf är ett spel som vanligtvis utövas enligt blockinspirerande träningsmodeller. En vanlig golfspelare åker till golfbanan för att träna och svinga samma klubba om och om igen. Vilket framförallt är vanligt bland nybörjare. Detta har visat sig vara ineffektivt eftersom det är osannolikt att du kommer att svinga samma klubba, från samma läge, mer än två gånger i rad under en golfrunda.


Slumpmässig träningsstruktur är ett välkänt fenomen inom motorisk inlärningslitteratur. Tidigare forskning inom området, har precis som i linje med den här studien, visat att det finns en inlärningsvinst med att träna på en uppgift i samband med andra uppgifter eller att uppgiften varieras under träning.


Resultaten i studien tyder på att det kan vara bra att använda sig av en slumpmässig träningsstruktur när nybörjare ska lära sig ett nytt golfslag eller varianter av det slaget. Resultaten kan även hjälpa golfinstruktörer att bestämma hur de ska utforma träningen för att lära nybörjare att slå från olika lägen.


Träning med slumpmässig struktur har även visat sig vara fördelaktig för skickligare spelare som försöker maximera sin prestationsförmåga. Värt att notera dock är att det finns forskningsfynd som visar på att träning med ökad variation kan kortsiktigt försämra prestationsförmågan under själva träningsfasen men att det i långa loppet leder leder till en större ökning av prestationsförmågan.Artikeln publicerades 2018.


 

Besök gärna min hemsida och upptäck hur jag

kan hjälpa dig på din resa mot lägre scorer.


17 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page