top of page

Träningsplanering

Få hjälp med att planera och schemalägga din träning. Vi skapar en plan för vad, hur och när du ska träna för att optimera utveckling och återhämtning.

 

Toppa formen till en specifik tävling, bibehåll din prestationsförmåga under säsongen eller optimera din försäsongsträning.

Enkelt förklarat finns det fyra huvudsakliga steg i en planeringsprocess:

1. Skapa en träningsplan

2. Genomföra planen och träningen

3. Utvärdera

4. Justera och ändra för att sedan börja om från steg 1 igen.

Planeringsprocessen kan användas oavsett om träningsperioden pågår i 1 vecka eller under några månader, det är en process som möjliggör konstant utveckling tack vara utvärdering och justering. 

Jag kan hjälpa dig med en träningsplanering utifrån dina önskemål, oavsett om träningstiden är kort eller lång.

träning 
under golfsäsong

Få hjälp med att planera in dina träningspass under pågående säsong anpassat efter ditt tävlingsschema, med målsättningen att upprätthålla en god prestationsförmåga under tävlingssäsongen.

optimera
din försäsong

Säkerställ att du optimerar träning och utveckling av dina fysiska egenskaper under försäsongen.

toppa formen

Toppa formen inför en specifik tävling eller en viktig del av säsongen. 

Mer konkret innebär det att jag hjälper dig med att skapa en struktur för:

  • Vad - vad ska du göra för typ av träningspass och övningar.

  • Hur - hur ska du göra övningarna i form av antal set, repetitioner, vikt, hastighet och vila för att optimera dina träningsresultat.

  • När - när ska du utföra de enskilda passen för att optimera utveckling och när du ska vila för att optimera återhämtning.

Följande är några komponenter som jag kan hjälpa dig med när jag skapar en träningsplanering:

  • säkerställa att du tränar och utvecklar de specifika egenskaper som du vill och behöver utveckla, träna på rätt sätt för golf.

  • skapa variation i din träning vilket är viktigt för att utsätta kroppen för nya påfrestningar men också för att undvika att träningen blir alltför ensidig. 

  • skapa en balans mellan återhämtning och belastning, både under träningsveckor och under specifika träningspass.

  • minska risken för återgång/förlorad förmåga, det får inte gå för långt tid mellan träningapassen.

  • kontinuerligt öka belastningen, ha progression (stegring/ökning) med rätt takt i form av intensitet och mängd för att utveckling ska ske.

Vi är alla olika förutsättningar och mål, säkerställ att du tränar på ett sätt som passar dig.

Kontakta mig så skapar vi en träningsplanering som passar dina målsättningar och förutsättningar.

bottom of page