top of page

Tester och analyser

Dina fysiska förutsättningar påverkan din förmåga att kunna svinga en golfklubba. Ta reda på vad just du behöver träna lite extra på inom områden som rörlighet, stabilitet, kroppskontroll, balans och styrka.

 

Vi gör en nulägesanalys av dina fysiska egenskaper och identifierar vad du behöver utveckla för att bli en ännu bättre golfspelare.

För att maximera träningseffekten och undvika skador är det viktigt att ha individuellt anpassade träningsprogram. Med hjälp av ett antal olika tester

tar vi reda på vad du har för fysiska förutsättningar. Utifrån resultaten skapas sedan ett träningsupplägg som passar dig.

Ett testtillfället inkluderar ett antal tester för att mäta och analysera din rörlighet, hållning, kroppskontroll och styrka. Utifrån det skapas skräddarsydda träningsprogram som är anpassade efter dina specifika behov och mål.

Jag erbjuder två olika typer av testtillfällen:

Screening Custom made

Tidsåtgång: 90 minuter

Hur går det till?

  • en utökad screening och analys av din rörlighet, kroppskontroll, hållning och styrka.

Vad ingår:

  • 2-4 digitala träningsprogram utifrån resultaten (antalet beror på behov).

  • analys av sving och uppställning*.

Screening Light

Tidsåtgång: 60 minuter

Hur går det till?

  • tester och analys av rörlighet och hållning.

Vad ingår:

  • 1 digitalt träningsprogram utifrån testresultaten.

*Jag ser över din uppställning för att se om du ställer upp på ett sätt som skapar goda förutsättningar för att röra dig effektivt och skonsamt. Även svingen analyseras (på film) för att se hur du rör dig och sätta det i relation till dina testresultat. 

Min erfarenhet är att fysiska begränsningar kan leda till kompensationer i golfsvingen. Begräsningar som antigen kan leda till att man inte kan svinga på sättet man önskar eller att kompensationerna leder till minskad kraft och ökad skaderisk.

Maximera dina resultat och undvik skador med ett individuellt anpassat träningsupplägg.

Kontakta mig för att boka in ditt testtillfälle.

bottom of page