top of page

Bakåtlut i bollträffen

Bakåtlut i bollträffen är en svingstil som innebär att man lutar sig för mycket bakåt i bollträffen, bort från det tilltänka målet.

Vanligt för en spelare med den här svingstilen är att spelaren har för mycket vikt på den bakre foten vid starten av nedsvingen, och att viktförflyttningen i nedsvingen, mot det tilltänka målet, är bristfällig eller obefintlig.

För mycket bakåtlutning i bollträffen kan leda till minskad kraft och hastighet i svingen eftersom viktförflyttning är en viktig färdighet för att få fart på klubban. 

 

Några fysiska begräsningar som kan vara anledningen till att man lutar sig för mycket bakåt i bollträffen:

  • Svaghet och försämrad stabilitet i det främre benet och fotleden (vänster ben för högerhänta golfare och höger ben för vänsterhänta)

  • Begränsad höftrotation

  • Svaghet i benen vilket gör det svårare att trycka ifrån och skapa en korrekt viktförflyttning

bottom of page