top of page

Stor sidledsförflyttning i baksvingen

Den här svingstilen karaktäriseras av en överdriven rörelse i sidled under baksvingen, en rörelse bort från det tilltänkta målet där kroppsvikten hamnar för mycket på utsidan av foten.

Den överdrivna rörelsen i sidled gör det svårare att utföra en korrekt viktförflyttning i övergången mellan bak- och framsving, vilket kan leda till minskad kraft och hastighet.

 

Om kroppsvikten hamnar för mycket på utsidan av foten på det bakre benet kan det också leda till att vändningen av svingen inte blir lika kraftfull. 

 

Några fysiska begräsningar som kan vara anledningen till för mycket sidledsförflyttning i baksvingen:

  • Begränsad rotationsförmåga i höften, vilket ökar risken för att man istället glider i sidled

  • Svaghet i musklerna på utsidan av höften

  • Svaghet och försämrad stabilitet i benen vid sidledsrörelser (höger ben för högerhänta golfare och vänster ben för vänsterhänta).

bottom of page