top of page

Early extension

Early extension är en svinstil som innebär någon form av kroppsrörelse mot/närmare bollen under nedsvingen, vanligast är att underkroppen rör sig närmare bollen på vägen ner till bollträffen.

När en early extension sker rör sig överkroppen uppåt som en konsekvens av att underkroppen och höftpartiet flyttat närmare bollen på vägen ner till bollträffen.

 

Det resulterar i att kroppen hamnar i vägen för armarna och kan då skapa en känsla av att armar och klubba hamnar för mycket bakom kroppen i nedsvingen. Vilket kan resultera i en inkonsekvent bollträff och en svingspår som blir mycket inifrån och ut.

 

Några fysiska begräsningar som kan vara anledningen till early extension:

  • Att man svingar klubban snabbare än vad man kan kontrollera

  • Stelhet i fotled, ben och höfter, vilket även kan göra det svårt att utföra en djup knäböj korrekt

  • Begränsad rotationsförmåga i höften

  • Begränsad förmåga att kunna separera överkroppen från underkroppen, att kunna vara stilla med en kroppsdel medan en annan rör sig

  • Svaghet i mage och rumpa vilket gör det svårare att stabilisera och kontrollera bål och bäcken under svingen

bottom of page