top of page

Energiförbrukning under tävlingsgolf

Uppdaterat: 9 aug. 2023

Vad är skillnaden att spela med en bärbag, manuell vagn och elvagn?


Syftet med studien var att under tävling undersöka energiförbrukningen och effekten av att använda sig av tre olika populära sätt att transportera sina klubbor på, med en bärbag, manuell vagn och elvagn.


Det är den första studien som har undersökt energiförbrukningen hos duktiga golfspelare, med tre olika transportsätt, under tävlingslika förhållanden.


Vilka deltog i studien?

  • 13 st manliga och 3 st kvinnliga golfspelare med en snittålder på 21,9 år (± 7.0 år)

  • Samtliga deltagare hade ett handicap under 5 där snittet var 1.5 (± 2.4)

  • Snittvikten på deltagarna var 77.0 kg (± 12.8 kg)


Hur var studien konstruerad och vad fick deltagarna göra?

  • Mätningar genomfördes under tre rundor tävlingsgolf över olika dagar på samma golfbana (18-hål & par 72 ) . Ett varv spelades med bärbag, ett varv med manuell vagn och ett varv med elvagn.

  • Speltiden för respektive varv var mellan 3 h 22min till 3 h 29min och spelarna var tvungna att äta och dricka samma saker och mängd under samtliga rundor.

  • De fick inte genomföra någon form av fysisk ansträngande aktivitet inom 48 timmar av varje runda och de var tvungna att äta samma frukost inför varje testtillfälle.


Vad visade resultaten?

  • En genomsnittlig golfrunda i studien, för samtliga transportmedel, varade i 200–210 minuter med en puls på mellan 92 och 144 slag/minut, vilket motsvarade ungefär 46 % till 73 % av deltagarnas maximala puls.

  • Den genomsnittliga energiförbrukningen i den här studien för 18 hål golf var 702 kalorier (± 213 kcal)

  • Energiförbrukningen per minut var 3,4 kcal för bärbag, 3,6 för manuell vagn och 3,2 för elvagn. Vilket kan översättas till en genomsnittlig energiförbrukning på 756 kcal för manuell vagn, 688 kcal för bärbag och 663 kcal för elvagn.

  • Den upplevda ansträngningen och den maximala hjärtfrekvensen visade sig vara lägre vid användning av den elektriska vagnen.


Slutsats

Resultaten i studien visar att golfspelare kan välja transportmedel för sina golfklubbor utan att behöva oroa sig för sin energiförbrukning och mängden förbrukade kalorier. Val av transportsätt påvisade inga större skillnader i energiförbrukning, dock visade det sig att den upplevda ansträngningen och den maximala hjärtfrekvensen var lägre vid användning av den elektriska vagnen vilket inte ska underskattas ur ett prestationsperspektiv.


Resultaten tyder på att den totala energiförbrukningen under en golfrunda inte påverkas på ett betydande sätt av utrustningens transportsätt utan till stor del beror på "kostnaden" för att promenera runt golfbanan i kombination med ett litet bidrag från den fysiska ansträngningen av att svinga golfklubban.


Oavsett klubbarnas transportsätt kan golf kan betraktas som ett effektivt sätt för att öka antalet steg i vardagen samt förbättra den fysiska aktivitetsnivån i allmänheten.Artikeln publicerades 2022.


 

Besök gärna min hemsida och upptäck hur jag

kan hjälpa dig på din resa mot lägre scorer.


56 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page