top of page

Svingar pojkar och flickor olika?

Uppdaterat: 12 juni 2023

Studien undersökte höft- och överkroppsrörelsen bland unga elitspelare och relationen till klubbhastighet.


Syftet med studien var att fastställa om det finns några skillnaderna mellan pojkar och flickors höft- och överkroppsrotation i svingen samt dess relation till svinghastighet.Vilka deltog i studien?

  • 14 st elitjuniorer i åldrarna 14-17 år.

  • Samtliga deltagare var en del av det Tjeckiska golflandslaget med ett snitthandicap på 0.6-1.5 (± 2).


Hur var studien konstruerad och vad fick deltagarna göra?

  • En 3D-analys genomfördes på spelarnas golfsvingar för att mäta parametrar som höft- och överkroppsrotation samt golfklubbans rörelse.

  • Efter uppvärmning och kalibrering fick de alla slå 10 st slag med sin egen driver där samtliga slag genomfördes på ett tävlingslikt sätt i form av rutin och genomförande.


Vad visade resultaten?

  • Flickorna uppvisade en större höftrotation och användning av underkroppen i baksvingen, medan pojkarna uppvisade större värden för klubbhastighet och X-faktor. (X-faktor = skillnaden i grader mellan höft- och överkroppsrotation på toppen av svingen)

  • Det fanns ingen signifikant könsskillnad vad gäller överkroppsrotation.

  • I studien identifierades en könsskillnad i sättet de rör kroppssegmenten på i baksvingen. Pojkarna påbörjade baksvingen med överkroppsrotation följt av höftrotation medan flickorna påbörjade baksvingen med att samtidigt rotera höft och överkropp.

  • Det noterades inga skillander i sättet de rör kroppen på i nedsvingen

  • Det fanns inget signifikativt samband mellan klubbhastighet och höft- och överkroppsrotation.


Slutsats

Resultaten i studien visar på att det finns könsrelaterade skillnader bland juniorgolfare i sättet att svinga en golfklubba på. Baserat på resultaten, föreslår studiens författare att golftränare bör använda sig av ett skräddarsytt tillvägagångssätt när de lär ut svingtekniken, inte bara mellan kön, utan även mellan individer av samma kön.


Pojkarnas något högre svinghastighet kan troligtvis tillskrivas skillnaden i form av kroppsvikt muskelmassa och styrka, snarare än kopplingen mellan höft- och överkroppsrotation under svingen.Artikeln publicerad 8 mars 2023.


 

Besök gärna min hemsida och upptäck hur jag

kan hjälpa dig på din resa mot lägre scorer.


4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page