top of page

Vilka muskler används i golfsvingen?

Muskelaktivering under olika faser av golfsvingen.


Denna artikel har granskat litteraturen om golfsvingrelaterad muskelaktivitet. Totalt ingick 15 st studier i den här granskningen.


I artikeln delas svingen upp i olika faser med syfte att undersöka vilka muskler som är mest aktiva under respektive fas i golfsvingen. Men målsättningen att hjälpa utövare att öka förståelsen för svingrörelsen.


Studien delar upp golfsvingen i följande 5 faser:

  • Baksving - från det stillastående startläget till toppen av baksvingen.

  • Nedsving - från toppen av svingen till att klubban är horisontell (tidig fas av nedsvingen).

  • Accelerationsfas - från att klubban är horisontell till bollträffan (sen fas av nedsvingen).

  • Tidig genomsving - från bollträffen till att klubban är horisontell.

  • Sen genomsving - från att klubban är horisontell till att svingen är färdig.


Vad visade resultaten?


Tabell 1 - Sammanfattning av de flesta aktiva musklerna i överkroppen/bålen under golfsvingens olika faser.

Golfsvingens olika faser

Vänster sida överkropp/bål

Höger sida överkropp/bål

Baksving

Subscapularis Serratus

Trapezius

Nedsving

Rhomboids Trapezius

Pectoralis major Serratus

Accelerationsfas

Pectoralis major Levator scapulae

Pectoralis major Serratus

Tidig genomsving

Pectoralis major Infraspinatus

Pectoralis major Subscapularis

Sen genomsving

Infraspinatus. Pectoralis major

Subscapularis Serratus


Tabell 2 - Sammanfattning av de flesta aktiva musklerna i underkroppen/bålen under golfsvingens olika faser.

Golfsvingens olika faser

Vänster sida underkropp/bål

Höger sida underkropp/bål

Baksvning

Erector spinae Abdominal oblique

Semimembranosus Biceps femoris

Nedsving

Vastus lateralis

Gluteus maximus

Accelerationsfas

Biceps femoris Gluteus maximus Vastus lateralis

​Abdominal oblique Gluteus medius

Tidig genomsving

Biceps femoris Vastus lateralis

Gluteus medius Abdominal oblique

Sen genomsving

Semimembranosus Vastus lateralis Adductor magnus

Vastus lateralis Gluteus medius


Slutsats

Golfsvingen är en komplex rörelse som utförs med hjälp av hela kroppen. Denna rörelse förlitar sig på att musklerna i kroppen samordnar och aktiveras på rätt sätt för att golfsvingen ska bli en effektiv och reproducerbar rörelse.


Studieresultaten kan användas i syfte att hjälpa utövaren att förstå och effektivisera sin svingrörelse. Informationen om vilka muskler som är mest aktiva i svingen, och när de är det, kan också hjälpa till i rehabiliteringen av skadade golfspelare.
Artikeln publicerades 2005.


 

Besök gärna min hemsida och upptäck hur jag

kan hjälpa dig på din resa mot lägre scorer.


23 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page